ES parama

Tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje, yra skatinamas atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas namų ūkiuose bei įvairiose verslo struktūrose. Saulės elektrinių atsiperkamumas skaičiuojamas apytiksliai po 7-8 metų, o galutiniam sprendimui priimti bei įsirengti šią technologinę įrangą dažnai sutrukdo finansinių lėšų stoka.

Išeitis yra – privatūs ir fiziniai asmenys gali kreiptis į Aplinkos ministeriją, pildyti prašymus ir gauti Klimato kaitos specialiųjų programų lėšas. Taip pat galima pretenduoti į Europos Sąjungos atsinaujinančios energetikos paramos fondų skiriamas lėšas.

Iš anksto informuojama, kad 2021 m. kovą yra numatyta parama šalies gyventojams, pageidaujantiems gamintis saulės energiją savo reikmėms.

Nusprendusiems įsirengti saulės elektrinę fiziniams ir juridiniams asmenims, būtina įvertinti keletą parametrų, kaip saulės elektrinės dydis, stogo tipas ir kitus veiksnius. Suprasti ir įvertinti šią informaciją Jums padės mūsų įmonės profesionalai indivudualios konsultacijos metu.

Kokius kriterijus turi atitikti fizinis asmuo, pageidaujantis įsirengti saulės elektrinę?

Fizinis asmuo privalo disponuoti nuosavybės teise, panaudos ar nuomos pagrindu valdomu žemės sklypu arba pastatu, kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms.

Kokius kriterijus turi atitikti technologinė įranga?

  • Saulės elektrinės įranga turi būti nauja ir anksčiau niekur nenaudota.
  • Saulės moduliai turi atitikti ES standartus – ekologijos bei kitas reikalingas techninių normatyvų sistemas
  • Turi būti suteikta 10 metų prekės garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija.
  • Inverteriai (įtampos keitikliai) turi būti tinkami saulės elektrinių įrengimui ir atitikti reikalingus ES standartus. Inverteriams turi būti suteikta 5 m. prekės garantija bei turėti  apsaugą nuo dulkių ir drėgmės.

Per kiek laiko fizinis asmuo gali tikėtis gauti paramą?

Ši parama išmokama ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo fizinio asmens tinkamai užpildyto ir įforminto Išlaidų kompensavimo prašymo bei visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos.

Ką įsipareigoja fizinis asmuo, gavęs ES paramą?

  • 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negalima parduoti, perleisti ir keisti turto ar kitokiais būdais suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę prieš tai negavus raštiško APVA sutikimo;
  • 5 metus fizinis asmuo neturi teisės parduoti savo saulės elektrinės pagamintą elektros energiją bei naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;
  • sudaryti palankias sąlygas bei savo veiksmais netrukdyti APVA atstovams tikrinti elektrinę 5 metų bėgyje.

Kodėl tai apsimoka ir, kaip pačiam suskaičiuoti naudą?

LR energetikos ministerijos duomenis, fizinis asmuo gali pats suskaičiuoti paramos išmokos dydį. Reikia padauginti planuojamos įsirengti saulės elektrinės galią kilovatais (kW) iš fiksuoto įkainio – 323 eurų už 1 kW galios. Pvz. įsirengus 7 kW saulės elektrinę, bus galima gauti 2261 Eur kompensaciją.

Tradiciškai skaičiuojama, jog pasinaudojus parama, investicijos į saulės elektrinę turėtų atsipirkti per 7-8 metus. Jeigu parama nesinaudojama, atsiperkamumo laikotarpis natūraliai siekia apie 9-10 metų.

Stogo plotas, technologiškai būtinas 1 kW įrengimui, yra apie 5-6 m2. Pageidaujant įrengti 10 kW elektrinę reiktų apie 60 kv. m.

Šiandieninėje situacijoje ES parama skiriama individualių namų savininkams, tačiau netolimoje ateityje numatoma ja leisti pasinaudoti daugiabučių gyventojams. Šis įstatymas kol kas nėra priimtas. Remiantis šiuo įstatymu būtų galima įsirengti saulės elektrines kartu su daugiabučio renovacijos darbais. Projekte taip pat kalbama apie galimybę saulės elektrinę įsirengti individualių butų savininkams.

Išsami informacija, pageidaujantiems gauti ES fondų paramą saulės elektrinėms įsirengti:  https://apvis.apva.lt

Gaukite pasiūlymą